VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Darbo pasiūlymai
DĖL KANDIDATŲ Į VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO VALDYBĄ
2015-11-06

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įmonės kodas 210086220, įregistruota Juridinių asmenų registre, buveinė – V. Kudirkos g. 18-1, LT-03105, Vilnius, skelbia 2 (dviejų) kandidatų į įmonės valdybos narius atranką. Kandidatai į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos narius renkami iki valdybos kadencijos pabaigos, t. y. iki 2019 m. kovo 1 d. Atrankos būdas – pokalbis.
 
Kandidatai, pretenduojantys į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos narius (toliau – kandidatai), turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
 
1. Pirmas kandidatas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamojo darbo ir (ar) darbo valdyboje patirtį;
1.2. būti nepriekaištingos reputacijos;
1.3. nebūti susijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;
1.4. būti valstybės tarnautojas;
1.5. pateikti duomenis, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių jis negalėtų dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
1.6. turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje.
 
2. Antras kandidatas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamojo darbo ir (ar) darbo valdyboje patirtį;
2.2. būti nepriekaištingos reputacijos;
2.3. nebūti susijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas;
2.4. būti valstybės tarnautojas;
2.5. pateikti duomenis, kad nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių jis negalėtų dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
2.6. turėti strateginio planavimo ir valdymo žinių.
 
Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  
1) kandidato paraiška tapti įmonės valdybos nariu, parengta pagal 1 priede pateiktą formą;
2) gyvenimo aprašymas (CV) (pagal Europass);
3) kandidato sąžiningumo deklaracija, užpildyta pagal 2 priede pateiktą formą;
4) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jo kopija;
5) aukštojo universitetinio ar jam prilyginto išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos;
6) valstybės tarnautojo pažymėjimas ir jo kopija arba kiti dokumentai, kurie įrodo einamas pareigas valstybės tarnyboje;
7) vadovo įgaliojimas iš valstybės ar savivaldybės institucijos, kurioje einamos pareigos, dalyvauti kandidatų atrankoje;
8) dokumentai, kurie įrodo ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamojo darbo ir (ar) darbo valdyboje patirtį;
9) kiti reikalingi pateikti dokumentai, kurie patvirtina atitiktį pirmiau nurodytiems pirmo ar antro kandidato bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams (papildomi dokumentai):
9.1. pirmam kandidatui – darbo įmonės vyriausiuoju buhalteriu (finansininku), darbo finansų konsultavimo, buhalterinių paslaugų, audito srityse patirties ar kitos pagal pobūdį panašios patirties įrodymo dokumentai arba aukštojo išsilavinimo finansų, apskaitos ar audito srityje, ar atitinkamo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos;
9.2. antram kandidatui – darbo valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio valdymo srityje patirties ar kitos pagal pobūdį panašios patirties įrodymo dokumentai arba atitinkamo išsilavinimo patvirtinimo dokumentai ir jų kopijos.
Kandidatai dokumentus įmonei pateikia per 20 dienų nuo šios atrankos paskelbimo VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje (www.vic.lt) dienos.
 
Kandidatai dokumentus valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui gali pateikti šiuo adresu: V. Kudirkos g. 18-1, LT-03105, Vilnius, toliau nurodytais būdais:
1) asmeniškai (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas arba su savimi turėti dokumentų originalus ir jų kopijas), dokumentai priimami 111 kab.;
arba
2) paštu – registruotu laišku (notariškai patvirtintas dokumentų kopijas);
arba
3) elektroniniu paštu kristina.navickiene@vic.lt, patvirtinus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais.
 
Kontaktinis asmuo – valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Dokumentų valdymo skyriaus vadovė Kristina Navickienė, tel. (8 5) 211 1507, el. paštas kristina.navickiene@vic.lt,
Kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji personalo specialistė Gintarė Supranavičienė, tel. (8 5) 266 0631, el. paštas gintare.supranaviciene@vic.lt.
Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:30–17:30 val., penktadieniais – 8:30–16:15 val., pietų pertrauka 12:00–12:45 val.
 
 
Dokumentus įmonėje priima ir papildomą informaciją teikia pirmiau nurodytas valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kontaktinis asmuo. Kandidatų pateiktų dokumentų priėmimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.
 
PRIEDAI:
 

« atgal

Paieška:

2019 m. gruodžio 12 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus