VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2015-07-27 - Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV) apskaičiavimo 2015 m. liepos 1 d.
 
2015-07-13 - 2015 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas baigėsi
 
2015-07-02 - Keičiasi akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių skaičiavimo tvarka
 
2015-07-02 - Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių apskaičiavimo.
Informuojame, kad apskaičiavome neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekius. Apskaičiuoti duomenys 2015 m. liepos 1 d. perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 
2015-06-18 - Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
 
2015-06-10 - Primename, kad 2015-06-15 baigiasi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškų priėmimas.
 
2015-05-07 - Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai pagal temas
 
2015-04-27 - Papildoma laikinoji parama pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo
 
2015-04-27 - Žemės ūkio ministerijos specialistų parengti atsakymai į dažniausiai PPIS mokymuose pateiktus klausimus
 
2015-04-16 - Dėl deklaracijų K10 už 2014–2015 kvotos metus pateikimo tvarkos
 
2015-04-15 - Atspausdintas Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalas
 
2015-04-13 - Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
 
2015-04-08 - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras patvirtino Registruotų supirkėjų sąrašą
 
2015-04-08 - Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimo teritorijos
 
2015-03-24 - Nuo balandžio 1 d. prasideda parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) deklaravimas
 
2015-03-17 - Informuojame, kad nuo 2015 m. kovo 16 d. iki balandžio 10 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.

 
2015-02-18 - Būtina atlikti pakeitimus žemės ūkio ir kooperatinių bendrovių įstatuose

Šiemet visos žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės privalo atlikti pakeitimus savo įstatuose ir juos iš naujo įregistruoti ( http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=469639&p_tr2=2 ).
 
2015-02-09 - Laikinoji parama pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiavo Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo sumas.
http://www.vic.lt/uploads/file/Embargo%20parama(1).pdf
 
 
2015-02-04 - Dėl oficialiosios statistikos formų už 2014 m. teikimo
Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės, vykdydamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-799 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 4 punktą, užpildytas oficialiosios statistikos formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“,  turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nustatytos statistinių formų lentelės bei jų pildymo instrukcija paskelbta svetainėje http://www.vic.lt/?mid=533 (Oficialiosios statistikos formos įmonėms).
 
2015-01-30 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", apskaičiavo 2015 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus