VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2015-01-27 - Dėl EDV apskaičiavimo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2015-01-07 - Keičiasi galvijų pasų išdavimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 2 d. galvijų pasus galima užsakyti tik iš anksto sumokėjus už jų pagaminimą. Kai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojamo Ūkinių gyvūnų registro skyrelyje „Pinigų balansas“ matysis pervestos lėšos, pasai bus pradėti gaminti. Vieno galvijo paso kaina – 2,03 EUR.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija
 
2014-12-18 - Dėmesio! Šventiniu laikotarpiu gali sutrikti dokumentų išdavimas

Dėl šventinio laikotarpio ir dėl koreguojamo Lietuvos pašto darbo laiko gali vėluoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paruošti dokumentai. Paruoštų pažymų, išrašų, galvijų pasų ir kitų dokumentų kopijas užsakovai gaus elektroniniu paštu (jei prašymuose bus nurodytas elektroninio pašto adresas).
 
2014-12-04 - Praktiniai mokymai Kiaulių veislininkystės informacinės sistemos naudotojams

Nuo š. m. spalio 29 d. veikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administruojama Kiaulių veislininkystės informacinė sistema (toliau – KVIS). ŽŪIKVC secialistai rengia praktinius mokymus šios sistemos naudotojams.
 
2014-12-03 - Mokymai rajonų savivaldybių ir seniūnijų žemės ūkio specialistams


Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo patirtis – įvairiuose projektuose dalyvauja vis daugiau Lietuvos ūkininkų, kaimo gyventojų. Informacijos ir reikalavimų daug. Nutarusiam dalyvauti programoje būna sudėtinga viską vienam suprasti. Todėl pirmieji pagalbininkai yra rajonų savivaldybių ir jų seniūnijų žemės ūkio specialistai, kurie tampa tarsi tarpininkais tarp Lietuvos kaimo plėtros programos dalyvių ir programą administruojančių, kontroliuojančių institucijų.

 
2014-11-27 - 2014 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiavo 2014 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną sumas ir informaciją perdavė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, todėl pieno gamintojams, atitinkantiems visus reikalavimus, jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia.
 
2014-11-25 - Drezdene aptarta žemės ūkio išteklių stebėsena

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojai Edvinas Aglinskas, Martynas Rimgaila ir Dalia Saladžiuvienė lapkričio 19-20 dienomis kartu su Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais dalyvavo 20-ojoje žemės ūkio išteklių stebėsenos (MARS-Monitoring Agricultural Resources) konferencijoje Drezdene.
 
2014-11-24 - Informuojame, kad Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje patalpinta aktuali Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB5LT

Informuojame, kad Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje patalpinta aktuali Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB5LT. Patikslintas KŽS ribas matysite paspaudę mygtuką „Sluoksniai“ ir pažymėję žymimąjį langelį  „Patikslintos KŽS ribos ir numeriai“ (pav. 1)
 
2014-11-18 - Išankstiniai Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai 2015

Informuojame, kad Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau - PPIS) yra įdiegtas naujas funkcionalumas „Išankstiniai Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai 2015“.
 
2014-11-14 - Gyvulių sėklinimo, valstybės veislininkystės inspektoriai mokėsi dirbti su naujomis programomis

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras kartu su Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Aleksandro Stulginskio Universitete surengė gyvulių sėklinimo centrų atstovų, valstybinių veislininkytės inspektorių ir gyvulių laikytojų - sėklintojų mokymus dirbti su Veislinių bulių reproduktorių spermos dozių apskaitos ir galvijų kergimų ir sėklinimų įvedimo ir apskaitos programa.
 
2014-11-14 - ŽŪIKVC lankėsi žemės ūkio specialistai iš Adžarijos

Adžarijos žemės ūkio viceministro Avtandil Meskhidze vadovaujama delegacija svečiavosi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. Labiausiai juos domino Kaimo plėtros programa, taip pat priemonės, kurios skatina ūkininkavimą mūsų šalyje, ūkininkams teikiama parama ir lengvatos bei jų administravimas, duomenų bazių ir informacinių sistemų sukūrimas ir funkcionavimas.
 
2014-11-06 - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojai pirmą kartą šventė Pyragų dieną

Lapkričio 6 d. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojai pirmą kartą surengė Pyragų dieną ir prisidėjo prie paramos projekto „Išsipildymo akcija“, kurį organizuoja TV3 televizija ir SEB bankas.
Dviejų moterų – Žemės ūkio subjektų registrų skyriaus vadovės Ramunės Stelmokienės ir Bendrosios informacijos skyriaus vadovės Rasos Bagonienės – iniciatyvą organizuoti Pyragų dieną palaikė visas ŽŪIKVC kolektyvas. Pyragus, sausainius, pyragėlius, keksiukus iškepė ir kolegoms į darbą atnešė ne tik namuose patyrę šeimininkauti darbuotojai. Išvakarėse receptų ieškojo net tie, kurie niekada gyvenime nebuvo kepę saldumynų. Ir jiems pavyko pavaišinti bendradarbius puikiais pirmaisiais kepiniais ir taip prisidėti prie paramos akcijos.


 
2014-11-06 - Mokymai užtikrina registrų ir informacinių sistemų duomenų patikimumą

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro
administruojamuose gyvulininkystės srities registruose ir informacinėse sistemose sukauptą, apdorotą ir apibendrintą informaciją naudoja valstybės ir savivaldybių institucijos, gyvulininkystės specialistai, veislininkystės institucijos ir ūkininkai. „Kad šie duomenys būtų patikimi, būtina juos laiku ir teisingai suvesti į duomenų bazes, todėl bendradarbiaujame su visomis institucijomis, socialiniais partneriais, rengiame mokymus įvairių sričių specialistams, ūkininkams. Mūsų specialistai skaito pranešimus kitų įstaigų organizuojamuose mokymuose“, – sakė ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų ir pieno kvotų apskaitos departamento direktorė Daiva Beinorienė.
 
2014-11-04 - ŽŪIKVC žygiuoja pergalių keliu
Po dviejų dvikovų svečiuose šį kartą ŽŪIKVC garbę ginantys darbuotojai turėjo progą pergalingai atidaryti sezoną ir savo aikštelėje. Dvikovos pradžioje atrodė, kad žaliai balti ir vėl švęs lengvą pergalę.
 
2014-10-27 - Apskaičiuota 2014 m. specialioji parama už pieną

Informuojame, kad 2014 m. spalio 14 d. buvo apskaičiuota 2014 m. specialioji parama už pieną. Specialios paramos už pieną dydis – 31,80 Lt (9,21 Eur) už 2013–2014 kvotos metus parduoto pieno toną.
 
2014-10-07 - Ukrainiečiai domėjosi ŽŪIKVC veikla

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre lankėsi Ukrainos vyriausybės, Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos, Valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos atstovai, kurie domėjosi žemės ūkio srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių funkcionavimu, paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimu.
 
2014-09-19 - Serbai domėjosi Lietuvos žemėtvarka

Lietuvoje lankėsi Serbijos delegacija, dalyvaujanti Vokietijos ir Europos Komisijos finansuojamame projekte „Kaimo plėtra: efektyvus žemės valdymas“
 
2014-09-04 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto preliminaraus žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiuoklės

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje paskelbta VED skaičiuoklė. Ją rasite dešinėje meniu pusėje.
Skaičiuoklė parengta vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymais:
2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 „Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. 3D-532 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 
2014-08-28 - ŽŪIKVC lankėsi žemės ūkio ministrė

„Noriu aplankyti visas įstaigas prie Žemės ūkio ministerijos ir tiesiogiai susipažinti su jų veikla, aptarti iškylančias problemas, išgirsti įstaigų specialistų pasiūlymus, kurie padėtų gerinti ministerijos bei įstaigų bendradarbiavimą ir būtų naudingi visam žemės ūkio sektoriui, ypač jam rengiant reikalingus teisės aktus“, – sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, lankydamasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC).

 
 
ŽŪIKVC darbų ir rūpesčių tikrai nestinga. ŽŪIKVC registruose ir informacinėse sistemose sukauptą, apdorotą ir apibendrintą informaciją naudoja valstybės ir savivaldybių institucijos, gyvulininkystės specialistai, veislininkystės institucijos, ūkininkai, mokslininkai.

„Mūsų įmonė užtikrina žemės ūkio informacinės sistemos sudedamųjų dalių – Žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų, jų duomenų bazių – efektyvų funkcionavimą ir įgyvendina paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, veikimą“, – viešniai sakė ŽŪIKVC generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas. 
Susitikimą inicijavusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė uždavė ne vieną jai rūpimą klausimą apie ŽŪIKVC sukauptų duomenų patikimumą, informacijos saugą, domėjosi kuriamomis naujomis informacinėmis sistemomis. „Svarbu ne tik sukaupti informaciją, gebėti ją apibendrinti ir analizuoti, bet ne mažiau svarbu mokėti ir norėti naudotis turima informacija“, – sakė ministrė.

 
2014-08-28 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2014 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", apskaičiavo produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus