VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2011-11-30 - Priimamos paraiškos 2012 m. kovo mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcionui
Informuojame, kad nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ar parduoti 2012 m. kovo mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcione. Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas žemės ūkio valdos centras.
 
 
2011-11-23 - Dėl išmokų už galvijus
Vadovaujanti LR žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl 2011 metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo“, nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. galvijų augintojams į sąskaitas bus pervestos specialiosios išmokos už bulius ir skerdimo išmokos.
Išmokų dydžiai:
Specialiosios išmokos už bulių (kodas 20028) dydis – 543 Lt,
Skerdimo išmokos (kodas 20048) – 30 Lt,
Ekstensyvinimo išmokos (kodas 20049) – 0 Lt.
 
Mokėjimo grafikas:
nuo 2011 m. gruodžio 1 d. bus išmokamos skerdimo išmokos;
nuo 2012 m. sausio 20 d. bus išmokamos specialiosios išmokos už bulius, realizuotus 2011 m. I–III ketvirčiais;
nuo 2012 m. vasario 27 d. bus išmokamos specialiosios išmokos už bulius, realizuotus 2011 m. IV ketvirtį.
 
 
2011-11-03 - Dėl planinių profilaktinių darbų
Informuojame, kad šių metų lapkričio 5 d. nuo 8:00 val. ryto iki darbo dienos pabaigos dėl planinių profilaktinių darbų VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre neveiks interneto svetainė www.vic.lt, informacinės sistemos ir registrai.
 
Atsiprašome už galimus nepatogumus

 
2011-10-17 - Aštuntasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas
Informuojame, kad 2011 metų lapkričio 8 d. prasidės pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas.
 
 
2011-08-01 - Priimamos paraiškos 2011 m. lapkričio mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcionui
Informuojame, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ar parduoti 2011 m. lapkričio mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcione. Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas žemės ūkio valdos centras.
 
 
2011-08-01 - Dėl techninės profilaktikos darbų ŪGRS informacinės sistemos bus atjungtos iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. 15 valandos

 
2011-06-27 - Konferencija
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vykdydamas projektą pagal  LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „NACIONALINIS KAIMO TINKLAS“, organizuoja konferenciją „PASAULINĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS VYSTYMOSI TENDENCIJOS, JŲ ĮTAKA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRAI: SITUACIJOS STUDIJA IR PROGNOZĖS IKI 2015 M.”
 
Konferencijos tikslas – pristatyti visuomenei projekto rezultatus.
Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti konferencijoje.
Dalyvių registracija – iki 2011-06-28 16 val. tel. (8-37) 397 204 arba el. paštu zitaa@vic.lt

Konferencijos programa:
 
2011-06-02 - Informuojame, kad 2011-06-01 baigėsi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro organizuoti mokymai
teritorinių maisto ir veterinarijos tarnybų veterinarijos inspektoriams atsakingiems už ūkinių gyvūnų registravimą ir ženklinimą.
 
 
2011-04-14 - Pakeistas Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
 
2011-03-30 - Patvirtintos ir atspausdintos naujos su pieno gamybos kvotų sistema susijusios paraiškų formos
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 metų lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3D–495 „Dėl pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315) patvirtintų Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 5.1 punktu, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras spausdina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintas kvotų sistemos paraiškų, deklaracijų ir pagaminto, sunaikinto, suvartoto savame ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalų formas.
 
 
2011-03-15 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai
Informuojame, kad nuo š.m. kovo 14 d. iki balandžio 1 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
 
2011-03-07 - Patvirtinta nauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų redakcija
 
2011-03-03 - Informacija savivaldybių Žemės ūkio skyriams – Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 14 d. iki balandžio 1 d. organizuojami Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai, kurie vyks viešbutyje ir konferencijų centre „Karolina“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

 
2011-02-23 - Informacija apie žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų deklaravimą 2011 m.
Informuojame, kad paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones šias metais bus galima teikti nuo balandžio 4 d. iki birželio 15 d.
 
2011-02-07 - Septintasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas
Informuojame, kad 2011 metų kovo 1 d. prasidės pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas.
Aukciono pradžia – 2011 m. kovo 1 d. 8:00 val. 
Pardavimo perdirbti kvotos kiekių aukciono pabaiga –  2011 m. kovo 1 d. 14:06 val.
Pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos kiekių aukciono pabaiga –  2011 m. kovo 1 d. 13:12 val.
Pardavimo laikas pirmajam siūlomam parduoti pieno gamybos kvotos kiekiui pasibaigs 2011 m. kovo 1 d. 13:00 val.
Intervalas tarp parduodamų aukcione kvotos kiekių –  3 minutės.
 
2011-02-04 - Ūkinių gyvūnų registro skyriaus elektroninės paslaugos pristatomos projekte „Bibliotekos pažangai“
Projekto svetainėje patalpintas mokomasis filmukas, pristatantis  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą ir supažindinantis ūkininkus su jiems skirtomis Ūkinių gyvūnų registro elektroninėmis paslaugomis. Medžiagą galima peržiūrėti čia.
 
2011-01-14 - Patvirtintas valdos ar ūkio ekonominio dydžio, išreiškiamo EDV, apskaičiavimo tvarkos aprašas

Patvirtintas valdos ar ūkio ekonominio dydžio, išreiškiamo EDV, apskaičiavimo tvarkos aprašas

Detalesnis paaiškinimas

 
2010-11-30 - Priimamos paraiškos 2011 m. kovo mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcionui
Informuojame, kad nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ar parduoti 2011 m. kovo mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcione. Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas žemės ūkio valdos centras.
 
2010-11-15 - Patvirtinta papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m. tvarka
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-990 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m.“ patvirtinta tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo tvarka ir dydžiai.  Už ėriavedę bus mokama iki 48 Lt., tikslus visos išmokos dydis apskaičiuojamas pagal patvirtintą tvarką.
 
2010-11-03 - Tarnybinių stočių (serverių) techninis pertvarkymas

Informuojame, kad dėl tarnybinių stočių (serverių) techninio pertvarkymo lapkričio mėnesį pagal žemiau pateiktą grafiką neveiks valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinės sistemos ir telefono ryšiai. Atliekant pertvarkymo darbus, galimi trukdžiai. Atsiprašome už nepatogumus.
Tarnybinių stočių (serverių) techninio pertvarkymo lapkričio mėn. darbų grafikas:
4 d. 18:00 val.–8 d. 7:30 val.
11 d. 18:00 val.–15 d. 7:30 val.
18 d. 17:00 val.–22 d. 7:30 val.
25 d. 18:00 val.–29 d. 7:30 val.
 

 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus