VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Struktūriniai padaliniai » Žemės ūkio subjektų ir technikos registrų departamentas » Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą bei Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą, kurių paskirtis – registruoti ir unikaliai identifikuoti registrų objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registrų duomenis, informaciją ir registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas; užtikrina tinkamą ir nepertraukiamą administruojamų registrų veikimą, duomenų atnaujinimą, neteisingų duomenų taisymą ir registrų duomenų bei dokumentų saugą; palaiko registrų sąveiką su kitais registrais; tvarko registrų informacines sistemas, užtikrina jų plėtrą ir funkcionavimą; teikia registrų duomenis duomenų gavėjams; koordinuoja ir kontroliuoja registrų tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų – veiklą bei konsultuoja registrų informacinių sistemų vartotojus, kitus suinteresuotus asmenis registrų tvarkymo klausimais; nagrinėja ir rengia atsakymus į suinteresuotų asmenų užklausas, prašymus ir skundus bei išduoda mokamas juridinę galią turinčias pažymas; tvarko ir saugo žemės ūkio valdų registracijos popierinius dokumentus;
  • administruoja Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo paskaičiavimo sistemą teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytą informaciją, gavus interesanto prašymą atliieka pavienį gazolių perskaičiavimą, konsultuoja gazolių apskaičiavimo klausimais;
  • administruoja Žemės ūkio valdų ar ūkių bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), paskaičiavimo sistemą, užtikrina jos funkcionalumą, teikia paskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, gavus interesanto prašymą, atlieka pavienius EDV perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja EDV skaičiavimo klausimais;
  • administruoja Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdų ekonominio dydžio (toliau – VED) paskaičiavimo sistemą, užtikrina jos funkcionalumą, teikia paskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, gavus interesanto prašymą, atlieka pavienius VED perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja VED skaičiavimo klausimais;
  • priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai–finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis institucijoms;
  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS), užtikrina jos nepertraukiamą veikimą, dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ŽŪMIS funkcionavimo ir plėtros klausimais, pasiūlymus dėl ŽŪMIS vystymo ir palaikymo, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų, teikiančių ŽŪMIS paslaugas, poreikius, dalyvauja koordinuojant ŽŪMIS plėtros darbus.

Informacija atnaujinta 2018-04-16.

Paieška:

2024 m. gegužės 23 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus