VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Svetainės medis:

Apie Įmonę
         Įstatai
         Struktūra
         Kokybės politika
         Asmens duomenų apsauga
         Informacijos saugumo politika
         Saugos dokumentai
         Strateginiai veiklos planai
         Veiklos planai
         Veiklos ataskaitos
         Finansinių ataskaitų rinkiniai
                 2014 m.
                 2013 m.
                 2012 m.
                 2011 m.
                 2015 m.
                 2016 m.
                 2017 m.
         Specialieji įpareigojimai
         Informacija apie darbo užmokestį
Teisės aktai
         ES teisės aktai
         LR įstatymai
         LR Vyriausybės ir Seimo nutarimai
         Žemės ūkio ministro įsakymai
         Kiti teisės aktai
         Generalinio direktoriaus įsakymai
Struktūriniai padaliniai
         Vidaus audito skyrius
         Patarėjas komunikacijai
         Vadovybės atstovas kokybei
         Informacijos saugos specialistas
         Projektų vadovas
         Finansų skyrius
         Teisės skyrius
         Dokumentų valdymo skyrius
         Bendrosios informacijos teikimo skyrius
         Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba
         Ūkio reikalų skyrius
         Spaudos darbų skyrius
         Informacinių sistemų administravimo skyrius
         Informacinių sistemų plėtros skyrius
         Užduočių valdymo skyrius
         Geografinių informacinių sistemų skyrius
                 Erdvinių duomenų administravimo poskyris
                 Paraiškų priėmimo informacinės sistemos administravimo poskyris
         Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyrius
         Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamentas
                 Genetinio vertinimo ir analizės skyrius
                 Veislinių gyvulių apskaitos skyrius
                 Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
                 Gyvūnų produktų apskaitos skyrius
         Žemės ūkio subjektų ir technikos registrų departamentas
                 Žemės ūkio subjektų registrų skyrius
                 Žemės ūkio technikos registro skyrius
Paslaugos
         Prašymai
         Administracinės paslaugos
         Informacijos rinkmenos
         Išduodami dokumentai
                 Galvijo paso išdavimo tvarka
                 Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo tvarka
                 Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyriaus pažymų išdavimas
                 Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro pažymų išdavimas
                 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro pažymų išdavimas
                 Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo išdavimo tvarka
         E. paslaugos
                 Gyvulių veislininkystės informacinė sistema
                         Pieninių galvijų veislininkystės posistemio naudotojo vadovas
                         Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems naudotojams
                 Genetinis vertinimas ir duomenų analizė
                         Duomenų analizė
                 Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė
                         Užsienio valstybių ekologiškų sėklų duomenų bazės
                 Ūkinių gyvūnų apskaita
                         Ūkinių gyvūnų apskaitos formos
                         Ūkinių gyvūnų klasifikatoriai
                         SGV koeficientų suvestinė
                         Tiesioginės išmokos
                 Pieno apskaitos informacinė sistema
                         Informacija pieno gamintojams
                         Informacija pieno supirkėjams
                         Registruotų supirkėjų sąrašas
                         Žalio pieno pirkėjų sąrašas
                         Archyvas
                                 Pieno gamybos kvotų sistema
                                 Pieno gamybos kvotų aukcionas
                                 Supirkėjų duomenų apdorojimo informacinė sistema
                 Paramos už pieną administravimas
                 Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimas
                 Gyvūnų augintinių apskaita
                         Gyvūnų augintinių klasifikatoriai
                         Veterinarijos gydytojai
                 Žemės ūkio technikos paieška
                 Žemės ūkio valdos registracijos dokumentų formos
                 Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, skaičiavimas
                 Ekonominio valdos dydžio (EDV) skaičiavimas
                 Valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiavimas
                 Žemės ūkio valdos duomenų peržiūra
                 Pasėlių klasifikatoriai, suderinti su žemės ūkio augalų rūšimis
         Informacija apie įkainius ir jų taikymą
Korupcijos prevencija
ŽŪMPRIS
         Mėsos sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Grūdų ir aliejinių augalų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Pieno sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Paukštienos sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Bulvių, vaisių ir daržovių sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Sėklų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Pašarų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Žemės ūkio technikos ir paslaugų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Žemės rinkos sektoriaus apžvalgos
         Ekologiškų produktų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Žuvininkystės sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
         Trąšų sektoriaus apžvalgos
                 Vidaus rinka
                 Užsienio rinka
Statistinė informacija
         Informacija apie deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
         Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius
                 Ataskaitos
                         Mėnesio ataskaitos
                         Metų ataskaitos
                         Kitos ataskaitos
                 Galvijų pasų išdavimas
                 Arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimas
                 Ausų įsagų apskaita
                 Gyvūnų augintinių apskaita
                 Ataskaita apie paskaičiuotas išmokas
         Gyvulių veislininkystės informacinė sistema
         Pieno apskaitos informacinė sistema
                 Pieno pardavimas pagal savivaldybes
                 Pieno pardavimas pagal gamintojų laikomas karves
                 Pateiktos ataskaitos
                 Archyvas
                         Pateiktos paraiškos
                         Pieno kvotos įvykdymas
                         Nacionalinio pieno gamybos kvotų rezervo dalijimas
                         Kvotų prekybos informacinė sistema (KPIS)
                         Pieno gamybos kvotų informacinė sistema
         Tiesioginių išmokų už pieną informacinė sistema (TIPIS)
                 Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama
                 Parama už pienines karves
                 Specialiosios paramos už pieną
                 Laikinoji išskirtinė parama pieno gamintojams
         Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema
                 Mėsos sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Grūdų ir aliejinių augalų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Pieno sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Paukštienos sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Bulvių, vaisių ir daržovių sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Cukraus sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Ekologiškų produktų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Žemės ūkio technikos ir paslaugų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Mažmeninės rinkos sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Pašarų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Žuvininkystės sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Sėklų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Trąšų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
                 Etilo alkoholio ir vyno produktų sektorius
                         Vidaus rinka
                         Užsienio rinka
         Žemės ūkio ir kaimo verslo registras
         Ūkininkų ūkių registras
         Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
         Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimas žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais)
Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos
Viešieji pirkimai
         Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
         2017 m. viešųjų pirkimų planas
         2016 m. viešųjų pirkimų planas
         2015 m. viešųjų pirkimų planas
         2014 m. viešųjų pirkimų planas
         2013 m. viešųjų pirkimų planas
         2012 m. viešųjų pirkimų planas
         2011 m. viešųjų pirkimų planas
         Vykdomi ir vykdyti pirkimai
         Techninių specifikacijų projektai
         Viešųjų pirkimų ataskaitos
         Kiti pirkimai
                 2015 m. viešieji pirkimai
                         Kompiuterinė technika ir programinė įranga
                         Programinės įrangos licencija ir techninė priežiūra
                         Kompiuterinės ir programinės įrangos palaikymas ir programinės įrangos kūrimas
                         Duomenų perdavimo, telefonijos ir optinių skaidulų nuomos paslaugos
                         Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT dirbamos žemės sklypų atnaujinimo pagal žemėnaudas paslauga
                         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos palaikymo ir vystymo paslaugos
                 2016 m. viešieji pirkimai
                         Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos
                         Kompiuterinės ir programinės įrangos palaikymo paslaugos
                         Kompiuterinė technika ir programinė įranga
                         Paprastojo remonto darbai pagal parengtą administracinio pastato V. Kudirkos g. 18-1, 18-2, Vilniuje, patalpų paprastojo remonto projektą
                         Paslaugų kūrimo ir eksploatavimo programinė įranga
                 2017 m. viešieji pirkimai
                         Kompiuterinės ir programinės įrangos palaikymo paslaugos
                         Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų spausdinimo paslaugos
                         Kompiuterinės ir programinės įrangos nuomos paslaugos
                         Kompiuterinė technika ir programinė įranga
Registruotiems naudotojams
Darbo pasiūlymai
Nuorodos
Leidiniai
         Agro RINKA
                 2009 m. Agro RINKA
                 2008 m. Agro RINKA
                 2007 m. Agro RINKA
                 2006 m. Agro RINKA
                 2005 m. Agro RINKA
                 2004 m. Agro RINKA
         Apyskaita
         Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai
         Informacija apie Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas, miškus ir kitus plotus
         Lietuvos ir ES žemės ūkio rinka 2007 m.
D.U.K.
         Pieno apskaita
         Geografinių informacinių sistemų skyrius
         Žemės ūkio ir kaimo verslo registras
         Ūkininkų ūkių registras
         Traktorių,savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
         Kooperatinių bendovių (kooperatyvų) pažymėjimų išdavimas

Paieška:

2024 m. birželio 17 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus