VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Teisės aktai » Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-75 "Dėl 2017 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo"


2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 3D-698 "Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo
"

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 3D-701 "Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3D-383 "Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"


2017 m. spalio 25 d. Nr. 3D-674 "Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-554 "Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602  "Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo "


2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo


2017 m. kovo 9 d. Nr. 3D-162 dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 "Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 3D-463 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.


2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

2017 m. sausio 24 d. Nr. 3D-47 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo
 

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo 
 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo
 

2016 m. liepos 22 d. Nr. 3D-435 Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo 

2016 m. liepos 19 d. Nr. 3D-418 dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. Gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo“ pakeitimo  

2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-399, dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 2016 m. birželio 20 d. Nr. 3D-373 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo
 

2016 m. birželio 1 d. Nr. 3D-339 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-191 Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo
 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-190 Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2016 m. balandžio 7 d. Nr. 3D-186 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 

2016 m. kovo 23 d. Nr. 3D-151 Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir gyvulius mokėjimo
 

2016 m. vasario 10 d. Nr. 3D-65 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Liepos 27 d. Įsakymo nr. 3d-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 

2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-44 Dėl 2015 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-971 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
 
2015 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-959 Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo
 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 3D-943 Dėl Žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 

2015 m. gruodžio 4 d. Nr. 3D-897 Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo 

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-859 DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-416 „DĖL DUOMENŲ APIE PIENĄ IR PIENO GAMINIUS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-856 Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo
 

2015 m. lapkričio 13 d. Nr. 3D-846 Dėl laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklių patvirtinimo
 

2015 m. birželio 30 d. Nr. 3D-546 Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatų tvirtinimo
 

2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-604 Dėl Žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 
2015 m. gegužės 22 d. Nr. 3D-412 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Sausio 7 d. įsakymo nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 
2015 m. sausio 7 d. Nr. 3D-9 Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

 
2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 3D-621 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitim
o
 
2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-603 Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo"


2015 m. liepos 7 d. Nr. 3D-553 Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo"
 

2015 m. birželio 5 d. Nr. 3D-459 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Rederacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 
2015 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-348 „Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo“
 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 3D-311 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2015 m. balandžio 9 d. Nr. 3D-270 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2015 m. balandžio 3 d. Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 18 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 31 d. Nr. 3D-238 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. kovo 20 d. Nr. 3D-196 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. 3d-490 „Dėl pieno gamybos kvotų pardavimo aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 
2015 m. kovo 20 d. Nr. 3D-194 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymo nr. 3d-495 ,,Dėl pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ pakeitimo

2015 m. vasario 04 d. Nr. 3D-58 "Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius mokėjimo"

2015 m. vasario 13 d. Nr. 3D-98 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. sausio 19 d. Nr. 3D-28 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-707 „Dėl žuvinininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014m. lapkričio 14 d nr. 3d-857 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. 3d-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-987 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. Sausio 28 d. Įsakymo nr. 3d-49 „Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1002 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1011 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo“ pakeitimo


2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1012 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1003 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-984 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 „Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo“ pakeitimo

2014 m. spalio 15 d. Nr. 3D-730 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-1021 Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo 


 2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 3D-854 Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

 2014 m. spalio 13 d. Nr. 3D-727 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną paramos dalies avansu ir paramos dydžio patvirtinimo

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-651 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-222 „Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo


2014 m. liepos 31 d. Nr. 3D-448 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“


2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-442 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
 

2014 m. liepos 2 d. Nr. 3D-401 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams

2004 m. liepos 1 d. Nr. 3D-385 "Dėl Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo


2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 "Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m. balandžio 17 d. Nr. 3D-222 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklių patvirtinimo


2014 m. vasario 4 d. Nr. 3D-73 Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo

2014 m. sausio 29 d. Nr. 3D-58 Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo


2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-883 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo 


2013 m. vasario 28 d. Nr. 3D-152 Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. spalio 2 d. Nr. 3D-774 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-658 Dėl pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo

2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo

2012 m. liepos 5 d. Nr. 3D-565 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2012–2013 kvotos metams
 
2012 m. gegužės 17 d. Nr. 3D-350 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo 

2012 m. kovo 15 d. Nr. 3D-171 Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2012 m. kovo 5 d. Nr. 3D-139 Dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2012 metais parengiamųjų darbų organizavimo

2012 m. vasario 14 d. Nr. 3D-105 Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo
 
2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-960 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2010 m. teikimo

2011 m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-941 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-929 Dėl 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo 

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-924 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 "Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-857 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2011 m. 

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-847 Dėl 2011 metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo

2011 m. spalio 13 d. Nr. 3D-753 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB10LT atnaujinimo techninių reikalavimų patvirtinimo
 
2011 m. liepos 22 d. Nr. 3D-595 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo 

2011 m. birželio 6 d. Nr. 3D-465 Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2013 m. taisyklių patvirtinimo
 
2011 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-404 Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-324 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-325 Dėl kiaulių (išskyrus veislinių) ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-1106 Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 
2010 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-990 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m.

2010 m. spalio 25 d. Nr. 3D-943 Dėl 2010 m. specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų dydžių ir mokėjimo 
 
2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-928 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 m. taisyklių patvirtinimo
 
2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-919 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo 

2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-675 Dėl kontrolinių žemės sklypų (bl3) tinkamumo paramai tiesioginėmis išmokomis skirti įvertinimo 

2010 m. birželio 8 d. Nr. 3D-551 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo
 
2010 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, skaitytuvų tiekėjų patvirtinimo
 
2010 m. kovo 26 d. Nr. 3D-278 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių patvirtinimo 

2010 m. kovo 19 d. Nr. 3D-246 Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo 

2010 m. vasario 18 d. Nr. 3D-125 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2010 metais parengiamųjų darbų 

2009 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-947 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2009 m.

2009 m. gruodžio 7 d. Nr. 3D-934 Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo 

2009 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-924 Dėl 2009 m. specialiųjų, ekstensyvinimo ir skerdimo išmokų dydžių ir mokėjimo 

2009 m. lapkričio 5 d. Nr. 3D-834 Dėl galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir Veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo
 
2009 m. birželio 15 d. Nr. 3D-426 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2009 m. taisyklių patvirtinimo 

2009 m. birželio 5 d. Nr. 3D-416 Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo


2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-306 Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo


2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-357 Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-355 Dėl prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo 

2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312 Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo ir apskaitos 

2009 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-269 Dėl laikotarpio prašymams mokėti atsietas nuo gamybos papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2007 metais laikytas karves žindenes ir telyčias nustatymo
 
2009 m. balandžio 14 d. Nr. 3D-246 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų elektroninio įbraižymo žemėlapiuose ir paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti elektroninio pildymo 2009 m. 

2009 m. kovo 27 d. Nr. 3D-202 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2009–2010 kvotos metams 

2009 m. kovo 20 d. Nr. 3D-188 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklių patvirtinimo
 
2009 m. kovo 18 d. Nr. 3D-172 Dėl žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymo žemėlapiuose 2009 metais taisyklių 

2009 m. kovo 10 d. Nr. 3D-157 Dėl dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo papildymo 

2009 m. vasario 20 d. Nr. 3D-114 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2009 metais parengiamųjų darbų 

2009 m. vasario 12 d. Nr. 3D-90 Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo 

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-66 Dėl gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo 

2009 m. sausio 30 d. Nr. 3D-50 Dėl galvijo paso įkainių patvirtinimo 

2009 m. sausio 22 d. Nr. 3D-28 Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo 

2008 m. rugsėjo 26 d. Nr. 3D-525 Dėl atstovavimo tarptautinėje organizacijoje INTERBULL 

2008 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-461 Dėl bičių maitinimo ekologiniuose bitynuose 2008 m. 

2008 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3D-450 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2009 m. teikimo termino pratęsimo

2008 m. liepos 31 d. Nr. 3D-431 Dėl reikalavimo išlaikyti daugiamečių ganyklų arba pievų plotus 

2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo

2008 m. birželio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimo taisyklių
 
2008 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-278 Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

2008 m. balandžio 22 d. Nr. 3D 230 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2008 m. taisyklių patvirtinimo 

2008 m. balandžio 8 d. Nr. 3D 194 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 

2008 m. balandžio 2 d. Nr. 3D-182 Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo 

2008 m. kovo 20 d. Nr. 3D-161 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 vasario 6 d. Nr. 3D-60 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 m. vasario 6 d. Nr. 3D 58 Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo 

2008 m. sausio 28 d. Nr. 3D-49 Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios 

2008 m. sausio 23 d. Nr. 3D-39 Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo

2008 m. sausio 16 d. Nr. 3D-23 Dėl valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo

2007 m. lapkričio 28 d. Nr. 3D-521 Dėl žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti žemės ūkio ir kaimo verslo ar ūkininkų ūkių registruose, ekonominio dydžio, išreiškiamo europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos patvirtinimo
 
2007 m. lapkričio 16 d. Nr. 3D-502 Dėl mėsinių veislių galvijų produktyvumo kontrolės 

2007 m. spalio 10 d. Nr. 3D-451 Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo 

2007 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-426 Dėl kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D-413 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo 

2007 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-404 Dėl papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už rinkai patiektą pieną mokėjimo 2007 m. taisyklių patvirtinimo 

2007 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 3D-383 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo 

2007 m. liepos 23 d. Nr. 3D-352 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo

2007 m. liepos 10 d. Nr. 3D-327 Dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo 

2007 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-162 Dėl valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-152 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-151 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. vasario 12 d. Nr. 3D-58/D1-82 Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

2007 m. vasario 2 d. Nr. 3D-45 Dėl pieno gamybos kvotos skyrimo iš nedalijamo rezervo 2007–2008 kvotos metams 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-512 Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. 3D-509 Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išduodamo arklio paso kainos patvirtinimo 

2006 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-490 Dėl Pieno gamybos kvotų aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo 

2006 m. lapkričio 15 d. Nr. 3D-452 Dėl duomenų apie žemės ūkio valdose naudojamas trąšas teikimo

2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384 Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo

2006 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 3D-312 Dėl paraiškų pieno gamybos kvotoms iš bendrojo rezervo gauti 2007–2008 kvotos metams administravimo 

2006 m. birželio 28 d. Nr. 3D-274 Dėl Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisyklių 

2006 m. birželio 28 d.  Nr. 3D-274 Dėl Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisyklių

2006 m. birželio 15 d. Nr. 3D-252 Dėl pakartotinio laikotarpio paraiškoms dėl 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotų nepaėmimo į bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervą nustatymo 

2006 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-203 Dėl pieno gamybos kvotos grąžinimo pareiškėjams, 2005 m. ir 2006 m. teikusiems paraiškas paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ 

2006 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-201 Dėl pieno gamybos kvotų grąžinimo iš rezervo 

2006 m. balandžio 21 d. Nr. 3D-163 Dėl komisijos pieno gamybos kvotų sistemos administravimo probleminiams klausimams ir gamintojų paraiškoms dėl kvotos nepaėmimo į nacionalinį rezervą ar grąžinimo iš jo nagrinėti sudarymo 

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-131 Dėl darbo grupės sudarymo 

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-127 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių patvirtinimo 

2005 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-586 Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms 

2005 m. spalio 4 d. Nr. 3D-472 Dėl pieno gamybos kvotų iš 2005–2006 kvotos metų nacionalinės kvotos nedalinamo rezervo skyrimo taisyklių patvirtinimo 

2005 m. liepos 21 d. Nr. 3D-354 Dėl pieno gamybos kvotų iš rezervo gavimo 2006–2007 kvotos metams 

2005 m. vasario 23 d. Nr. 3D-97 Dėl ūkio subjekto tiekti galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus bei ženklinimo įrangą patvirtinimo

2005 m. vasario 1 d. Nr. 3D-50 Dėl papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklių patvirtinimo

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-663 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo

2004 m. gegužės 28 d. Nr. 3D-324 Dėl gyvulių skaičiaus prilyginimo vienam sutartiniam gyvuliui bei augalų priskyrimo augalų grupėms ekologinės gamybos ūkiuose

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-238 Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 

2004 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-156 Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2004 m. kovo 12 d. Nr. 3D-106 Dėl galvijo paso formos patvirtinimo

2004 m. vasario 27 d. Nr. 3D-72 Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių

2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-564 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo

2003 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-495 Dėl pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių

2003 m. liepos 24 d. Nr. 3D-298 Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos 

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234 dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
 
2003 m. kovo 31 d. Nr. 3D-131 Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų 

2003 m. vasario 26 d.  Nr. 3D-66 Dėl žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo

2002 m. spalio 3 d. Nr. 399 Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo

2002 m. kovo 27 d. Nr. 105 Dėl pripažintų veislininkystės institucijų funkcijų 

2001 m. birželio 29 d. Nr. 220 Dėl kilmės knygų nuostatų 

2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo 

1999 m. gegužės 21 d. Nr. 214 Dėl statistinių ataskaitų formų žuvininkystės verslo įmonėms patvirtinimo 

 


Informacija atnaujinta 2018-03-07.

Paieška:

2024 m. balandžio 15 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus