VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » Informacija apie įkainius ir jų taikymą
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO ĮKAINIUS IR JŲ TAIKYMĄ NUO 2016 M. BALANDŽIO 1 D.
 
1.  Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) paslaugų įkainiai yra šie:
2. ŽŪIKVC paslaugos, kurioms taikomi ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti įkainiai:
2.1. ŽŪIKVC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų (informacijos) apdorojimo, dokumentų rengimo pagal asmenų individualias užklausas (prašymus) ar sutartis paslauga;
2.2. ŽŪIKVC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų (informacijos) pagrindu statistinės informacijos parengimo ir (arba) papildomo statistinio tyrimo atlikimo paslaugos pagal užsakovo individualiame prašyme nurodytus kriterijus (kai reikia duomenis papildomai grupuoti ir (ar) komplektuoti, ir (ar) analizuoti ar atlikti kitus darbus);
2.3.kitos su ŽŪIKVC veikla susijusios paslaugos, kurių ŽŪIKVC teisės aktuose neįpareigotas teikti, tačiau kurių teikimas jiems neprieštarauja (informacinių technologijų paslaugos ir kt.).
 
3.  Įkainiai netaikomi:
3.1. Už paslaugas, už kurias teisės aktai nustato kitus atlyginimo dydžius (registrų pažymos, galvijo pasas ir kt.);
3.2. kai vadovaujantis įstatymais, asmenys turi teisę gauti registro ar informacinės sistemos duomenis (informaciją), statistinę ar kitą informaciją neatlygintinai.
 
4.  Paslaugos teikiamos pagal asmenų individualias užklausas (prašymus) prieš tai užsakovui pasirašius su ŽŪIKVC paslaugų teikimo sutartį (daugkartinio paslaugos teikimo atveju). Vienkartinio paslaugos teikimo atveju paslaugų teikimo sutartis pasirašoma išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į teikiamos paslaugos kainą ir kitus aspektus. Vienkartinio paslaugos teikimo atveju pasirašomos sutarties pavyzdinė forma pateikta 7 punkte.
 
5. Paslaugų 1 darbo val. įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:
 
Kur:
Tval. – veiklos skyrių ar IT skyrių darbuotojo 1 darbo val. įkainis eurais;
Sprogr.– bendros ŽŪIKVC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų administravimo, palaikymo ir vystymo sąnaudos per praėjusius finansinius metus, tenkančios veiklos skyriams ar IT skyriams, eurais;
Sveikl.ŽŪIKVC praėjusių finansinių metų bendrosios ir administracinės sąnaudos eurais;
Dvid. – vidutinis metų sąrašinis veiklos skyrių ar IT skyrių darbuotojų skaičius;
Mval. – darbo valandų skaičius metuose pagal darbo laiko kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;
K – bendrųjų ir administracinių sąnaudų paskirstymo veiklos skyriams ar IT skyriams koeficientas.
 
6.  Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai:
Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 210086220
Sąskaitos Nr. LT754010042401552871
Gavėjo bankas  "LUMINOR" Bank, AB
Mokėjimo  paskirtis (nurodyti mokėjimo paskirtį)

 

Informacija atnaujinta 2017-11-22.

Paieška:

2024 m. liepos 24 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus