VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Apie Įmonę » Informacijos saugumo politika
PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-124 (aktuali redakcija po 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo nr. 1V-162)
 

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA
 
 
1.  Informacija yra viena vertingiausių valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) turto dalių, todėl jos praradimas, neteisėtas pakeitimas ar atskleidimas, sugadinimas ar informacijos apdorojimo nutraukimas gali sukelti ŽŪIKVC veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Atsižvelgiant į tai, ŽŪIKVC yra keliami reikalavimai informacijos saugumui.
 
2.  Reikalavimai ŽŪIKVC informacijos saugumui nustatomi:
2.1. vadovaujantis šių suinteresuotų šalių keliamais reikalavimais ir lūkesčiais, išreikštais:
2.1.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos saugą;
2.1.2. duomenų teikimo, paslaugų teikimo ir kitokio pobūdžio sutartyse;
2.1.3. išoriniais ir vidiniais informacijos keitimosi būdais (raštai, tarnybiniai pranešimai, el. laiškai, intranetas, posėdžiai ir pan.);
2.2. vadovaujantis ŽŪIKVC veiklos tikslais ir veiklos reikalavimais;
2.3. vertinant ŽŪIKVC informacijos saugumo riziką.
 
3.  ŽŪIKVC informacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas ir valdomas nuosekliai planuojant, įgyvendinant, vertinant ir tobulinant informacijos saugumo valdymo sistemą (toliau – ISVS), vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimais.
 
4.  ISVS tikslas – apsaugoti visą ŽŪIKVC gaunamą, siunčiamą, kuriamą, valdomą ir naudojamą žodinę, rašytinę ir elektroninę informaciją nuo visų galimų grėsmių: išorinių, vidinių, tyčinių ar atsitiktinių, galinčių turėti įtakos ŽŪIKVC vykdomai veiklai ir įvaizdžiui.
 
5.  ISVS taikoma:
5.1. visuose ŽŪIKVC veiklos procesuose ir visiems struktūriniams padaliniams;
5.2. visai ŽŪIKVC informacijai (nepriklausomai nuo jos formos ir saugojimo būdo);
5.3. visiems ŽŪIKVC darbuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims ir jų atstovams, kuriems teisės aktų ir (ar) sutartinių santykių pagrindu yra suteikta prieiga prie ŽŪIKVC informacijos ar informacijos apdorojimo priemonių teisės aktuose ar sutartyje numatytoms funkcijoms (teisėms) atlikti;
5.4. išorinių paslaugų teikėjų teikiamoms paslaugoms.
 
6.  ŽŪIKVC ISVS sertifikavimo sritis apima informacinių paslaugų teikimą, registrų ir informacinių sistemų kūrimą, jų funkcionavimo užtikrinimą, tobulinimą ir administravimą.
 
7.  Įgyvendinant ISVS tikslą yra siekiama tokių informacijos saugumo tikslų:
7.1. užtikrinti ir valdyti informacijos saugumą, atsižvelgiant į ŽŪIKVC veiklos (strateginius) tikslus;
7.2. užtikrinti ir valdyti atitikimą išoriniams ir vidiniams informacijos saugumo reikalavimams, atliekant periodinį atitikties vertinimą ir šalinant nustatytus trūkumus;
7.3. užtikrinti informacijos saugumo pažeidimų sprendimą ir jų priežasčių pašalinimą, įgyvendinant informacijos saugos incidentų valdymo procesą;
7.4. užtikrinti tinkamą informacijos saugumo ir apdorojimo priemonių parinkimą ir įgyvendinimą, atliekant kasmetinį rizikos vertinimą ir įgyvendinant Rizikos tvarkymo planą;
7.5. užtikrinti taikomų informacijos saugumo priemonių veiksmingumą;
7.6. užtikrinti Veiklos tęstinumo valdymo ir Atstatymo planų tinkamumą, atliekant jų periodinius peržiūrą ir testavimą.
 
8.  Informacijos saugumo valdymas ŽŪIKVC yra pagrįstas rizikos valdymu. Informacijos saugumo rizikos vertinimas sudaro sąlygas, kad informacijos saugumo valdymo priemonės, taikomos ŽŪIKVC veikloje, atitiktų pagrindinius ŽŪIKVC veiklos ir informacijos saugumo tikslus.
 
9.  ŽŪIKVC informacijos saugumo rizika vertinama kasmet pagal patvirtintą Informacijos saugumo rizikos vertinimo metodiką.
 

Informacija atnaujinta 2017-08-24.

Paieška:

2024 m. birželio 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus