VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
D.U.K. » Ūkininkų ūkių registras
Kur įregistruoti ūkininko ūkį, kokių dokumentų reikia?
Ūkį registruoti gali pagal civilinius įstatymus veiksnūs fiziniai asmenys. Ūkininko ūkį įregistruoja rajonų savivaldybių administracijos. Ūkis registruojamas savivaldybės Žemės ūkio skyriuje pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus: 1) asmens prašymą įregistruoti ūkį; Jame nurodomi registruojamo ūkio žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla); 2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama: 1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos; 2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija; 3) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis). Su dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. Jeigu ūkis paveldimas – visų anksčiau nurodytų dokumentų ir notaro patvirtintų paveldėjimo dokumentų kopijas.
 
Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo, kur kreiptis?
Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo ir pilietis jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus. Mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąrašas. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį.
 
Kokios paskirties žemė gali būti naudojama ūkininko ūkyje?
Ūkininkas  ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.
 
Kaip registruoti ūkininko ūkį, jei žemė yra dviejų žmonių nuosavybė, o ūkininku nori tapti vienas asmuo?
Vienam iš žemės savininkų panorus tapti ūkininku ir įregistruoti savo ūkį, žemės sklypo plotas, priklausantis abiems asmenims, turi būti padalintas pusiau. Jei žemė priklauso vyrui ir žmonai, gali tarp sutuoktinių būti sudaryta sutartis, kad vienas iš jų neprieštarauja, kad kitam sutuoktiniam, registruojančiam ūkininko ūkį, būtų perleista visa žemė. Sutuoktinis taip pat gali būti įtrauktas partneriu į registruojamą ūkį, tokiu atveju reikalingas sutuoktinio sutikimas dėl partnerystės.
 
Per kiek laiko įregistruojamas ūkis?
Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi įrašyti registravimo duomenis į registro duomenų bazę. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų ūkiui įregistruoti pateikimo.
 
Kada ūkis neįregistruojamas?
Ūkis nėra registruojamas tuo atveju, kai:
  • ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo reikalavimų;
  • pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
  • pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
 
Kada ūkis yra išregistruojamas?
Ūkis išregistruojamas: 
  • ūkininko prašymu; 
  • ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
  • teismo sprendimu.
 
Kas išregistruoja ūkį iš Ūkininko ūkio registro?
Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija, kurioje ūkis ir buvo įregistruotas. Reikia nuvykti į savivaldybę, pateikti prašymą bei grąžinti ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus.
 
Kur kreiptis, pasikeitus ūkio duomenims?
Pasikeitus ūkio duomenims, ūkininkas per pusę metų nuo pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai, kurioje registruotas ūkis, prašymą ir dokumentus, patvirtinančius šiuos pokyčius.
 
 
Ar gali ūkininkas būti partneriu kitame ūkyje?
Taip, ūkininkas gali turėti tik vieną ūkį, tačiau partneriu gali būti keliuose ūkiuose.
 
Ar galiu pakeisti ūkio registracijos vietą?
Taip, jei kitoje savivaldybėje turite nuosavos ar nuomojamos žemės ūkio/miškų/vandens paskirties žemės. Turite nuvykti į rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių, kur šiuo metu registruotas ūkis, parašyti prašymą dėl ūkio perkėlimo ir grąžinti ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus (didelį ir mažą), tada vykstate į kitą savivaldybę su reikiamais ūkio registravimui dokumentais bei jų kopijomis ir išsiimate naują ūkio registravimo pažymėjimą.
 
Kas išduoda juridinę galią turinčias pažymas/ išrašus?
Pažymas/išrašus išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, adresas V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.
 
Per kiek laiko išduodamos pažymos/ išrašai?
Pažymos/išrašai išduodami per 10 d. d. Skubios pažymos/išrašai išduodami per 1 d. d. nuo prašymo gavimo skyriuje dienos.
 
Kaip užsakyti pažymą?
Norėdami gauti pažymą turėtumėte VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti prašymą ir susimokėti atitinkamą pažymos mokestį. Prašymus bei apmokėjimo kvitus galite pateikti tiesiogiai, siųsti paštu, nuskanuotus el.paštu ar faksu (8 5) 266 0609.
 
Ar pažymos mokamos?
Taip, atsiskaityti galima bet kuriame AB DNB banko skyriuje, AB Lietuvos pašto skyriuje arba internetu. Atsiskaitomoji sąskaita: LT754010042401552871. Mokėjimo paskirtis: Už pažymą  apie ūkininko ūkį. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą yra imamas 2,32 Eur (8 Lt) mokestis, įmokos kodas 104016. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą skubos tvarka yra imamas 4,63 Eur (16 Lt) mokestis, įmokos kodas 104018. 
 
Kokiais būdais galima gauti pažymą?
Pažymos originalas siunčiamas paštu nurodytu adresu (gavėjui pageidaujant, siunčiama registruotu laišku), pažymų kopijos siunčiamos el. paštu ir faksu.
 
 
Puslapiai: [1]

Paieška:

2024 m. birželio 15 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus