VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » E. paslaugos » Valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiavimas
Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (toliau – programa). Pagal apskaičiuotą žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą standartine produkcijos verte (toliau – VED), vertinami tinkamumo kriterijai paraiškoms pagal programos priemones teikti.

VED – tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

VED apskaičiuojamas du kartus per metus: už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.), ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).

VED apskaičiuojamas tik žemės ūkio valdoms (toliau – valda). Skaičiuojant VED naudojami valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenys (šeimos narių duomenys neįtraukiami).
Skaičiuojant VED už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., naudojami einamųjų metų pasėlių deklaravimo duomenys. 
Produkcijos rūšių standartinių verčių (SPV) sąrašas pateiktas Tvarkos aprašo 1 priede.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 Tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Šis priedas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.
Įsakyme nurodyta, jei Aprašo 3 priede nustatytos VED turės įtakos valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus.
Valdos duomenys apie praėjusiais metais uždirbtas pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – Pažyma), kurią iki einamųjų metų birželio 1 d. valdos valdytojas pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC).
Pažymos forma ir Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (toliau – Metodika) patvirtintos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Pažymos formą rasite čia .

Atsižvelgiant į tai, kad Pažyma turi būti pateikiama iki birželio 1 d., kai VED už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., jau būna apskaičiuotas ir paskelbtas valstybės institucijoms, ŽŪIKVC, gavęs Pažymą, perskaičiuos VED ir per 10 darbo dienų paskelbs jį suinteresuotoms valstybės institucijoms, gautą reikšmę nurodydamas einamųjų metų sausio 1 d. Skaičiuojant VED už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., naudojami duomenys, gauti iš Pažymos, pateiktos iki einamųjų metų birželio 1 d.

Jei valdos valdytojas nesutinka su jam apskaičiuotu VED, jis turi teisę kreiptis į ŽŪIKVC su prašymu jį patikslinti, nurodydamas duomenis, kurie, jo nuomone, nebuvo įvertinti, ir (ar) pranešti apie VED skaičiavimo neatitiktis. Jei prašymas yra pagrįstas, ŽŪIKVC patikslina VED dydį, pranešdamas raštu apie tai pareiškėjui. Jei ŽŪIKVC nusprendžia, kad prašymas nėra pagrįstas, jis atsisako tikslinti VED ir apie tai raštu informuoja valdos valdytoją.

2018-01-01 VED skaičiavimui naudojamas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Galvijų veislių klasifikatorius SPV

 

Informacija atnaujinta 2018-02-07.

Paieška:

2024 m. balandžio 18 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus