VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » E. paslaugos » Pieno apskaitos informacinė sistema » Informacija pieno gamintojams
REIKALAVIMAI PIENO GAMINTOJAMS
Pieno gamintojas privalo:
• būti žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris;
• turėti pieninių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Jų skaičius turi pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir (arba) pieno produktų kiekius (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų karvių produktyvumą šalyje);
• tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• pieno ir (arba) pieno produktų pardavimą pagrindžiančius apskaitos dokumentus saugoti ne trumpiau kaip trejus metus po apskaitos laikotarpio, kuriuo jis buvo sudarytas, pabaigos.

Pieno gamintojas, parduodantis (atiduodantis) pieną (pieno produktus), privalo:
• laikytis Reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 „Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo“;
• parduoti ir (arba) atiduoti tiesiogiai vartoti tik savo vardu registruotų pieninių karvių pieną ir (arba) pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų pieninių karvių pieną ir (arba) pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse;
• tvarkyti pieno apskaitą (rekomenduojama kiekvieną dieną) ir suvesti kiekvieno mėnesio ir metų balansus t. y. pildyti ŽŪIKVC patvirtintą Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalą (elektroninėje arba popierinėje formoje);
• deklaruoti praėjusiu apskaitos laikotarpiu pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti ir likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;
• sunaikintą ir suvartotą savame ūkyje gyvuliams šerti pieno kiekį apskaityti Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punkto nustatyta tvarka.

Pieno gamintojas, parduodantis pieną Lietuvoje registruotai pieno supirkimo įmonei, privalo:
• turėti melžiančių ir pieną apdorojančių asmenų medicinines knygeles;
• pieną paruošti pagal reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir supirkimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir sutartą pieno kiekį pieno pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytu laiku pristatyti į pieno supirkimo vietą.

Pieno gamintojas, parduodantis pieną kitoje ES šalyje registruotam ūkio subjektui, privalo:
• turėti melžiančių ir pieną apdorojančių asmenų medicinines knygeles;
• pieną paruošti pagal reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir supirkimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir sutartą pieno kiekį pieno pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytu laiku pristatyti į pieno supirkimo vietą;
• iki kiekvieno mėnesio 8 darbo dienos pateikti Pieno pardavimo kitoje ES šalyje registruotam ūkio subjektui mėnesinę ataskaitą (toliau – eksporto ataskaita). Pieno gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos ir pats užpildyti elektroninę ataskaitą arba užpildyti eksporto ataskaitos formą *.pdf ar exel formatu, ją atspausdinti ir siųsti ŽŪIKVC adresu Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

Pieno gamintojų pildomi (teikiami) dokumentai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Dokumento formos pildymas

Dokumento pateikimo terminas

1.

 Parduoto pieno perdirbti kitoje ES šalyje registruotam
ūkio subjektui mėnesinės ataskaita

 Eksporto ataskaita pildoma kompiuteriu


Eksporto ataskaita pildoma ranka
(atsispausdinus)
 

 Visus metus iki kiekvieno
mėnesio 8-os darbo dienos

 2.

 Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje,
parduoto perdirbti ar nemokamai atiduoto
tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų)
apskaitos žurnalas 20_–20_ metų apskaitos laikotarpiu

 Žurnalas pildomas ranka
(atsispausdinus)

Žurnalas pildomas Excel
 

 Visus metus

3.

Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį

Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį

Nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d.

4.

 Skundai / prašymai

 Laisva forma

 Visus metus arba iki nurodyto termino
pateiktame informaciniame pranešime


Informacija atnaujinta 2016-04-28.

Paieška:

2024 m. birželio 15 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus