VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » E. paslaugos » Pieno apskaitos informacinė sistema » Archyvas » Pieno gamybos kvotų sistema

2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo viena iš Europos Sąjungos šalių narių ir privalo taikyti Lietuvos Respublikos stojimo į ES sutartyje numatytą įsipareigojimą – Pieno gamybos kvotų sistemą.
Pieno gamybos kvotų sistema ES buvo sukurta ir įdiegta 1984 m., siekiant sureguliuoti pieno kiekį, patenkantį į rinką, t. y. sumažinti skirtumą tarp pieno bei pieno produktų pasiūlos ir paklausos ir tokiu būdu užtikrinti stabilią pieno ir pieno produktų kainą bei gamybą.
Pieno kvotų metai prasideda balandžio 1 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų kovo 31 d.

Kas yra pieno gamybos kvota?
Pieno gamybos kvota – gamintojui nustatytas pieno pardavimo perdirbti ir (arba) pardavimo tiesiogiai vartoti kiekis.
Pieno kvotos gali būti dviejų rūšių:

 • Pardavimo perdirbti kvota – gamintojui nustatytas pieno kiekis, kurį jis gali parduoti supirkėjui, nemokėdamas už kvotos viršijimą mokėtinos pinigų sumos (Pieno pardavimo perdirbti kvotos įvykdymo apskaičiavimas).
 • Pardavimo tiesiogiai vartoti kvota – gamintojui nustatytas pieno kiekis, kurį jis gali parduoti arba nemokamai atiduoti tiesiogiai vartoti arba sunaudoti tiesiogiai vartoti parduodamų arba atiduodamų pieno produktų gamybai, nemokėdamas už kvotos viršijimą mokėtinos sumos.

Jei gamintojas per kvotos metus panaudoja mažiau nei 85 proc. turimos pieno pardavimo perdirbti ar pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos (panaudojimas skaičiuojamas kiekvienai kvotos rūšiai atskirai), nepanaudota kvota paimama į specialųjį rezervą.

Gamintojas, kurio kvotos dalis yra saugoma specialiajame rezerve, per visą kvotos saugojimo laikotarpį gali teikti komisijai laisvos formos paraišką grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo, kartu pateikdamas pieno ūkio plėtros įrodymus. Komisijos sprendimu kvota iš specialiojo rezervo gamintojui grąžinama tiems kvotos metams, kuriems buvo pateikti įrodymai. Gamintojas, susigrąžinęs kvotos dalį iš specialiojo rezervo, negali jos parduoti einamaisiais ir kitais kvotos metais.

Jei gamintojas per kvotos metus panaudojo mažiau nei 85 proc. turimos pieno pardavimo perdirbti ar pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos (panaudojimas skaičiuojamas kiekvienai kvotos rūšiai atskirai), iki einamųjų kvotos metų kovo 31 d. gali teikti savivaldybei laisvos formos paraišką dėl kvotos nepaėmimo į nacionalinį rezervą, kurioje būtų pateikti pieno ūkio plėtros (bent dvejiems kvotos metams) įrodymai (melžiamų karvių skaičius, žemės ūkio naudmenų plotas, karvių laikymo vietų skaičius ir kita).

Gamintojo, kuris per praėjusius kvotos metus nepardavė pieno ir/arba visus kvotos metus nebuvo valdos valdytojas arba partneris, kvota paimama į specialųjį rezervą pasibaigus kvotos metams. Jeigu gamintojas kvotos saugojimo specialiajame rezerve laikotarpiu faktiškai pradėjęs parduoti pieną pateikia savivaldybei Nacionalinės mokėjimo agentūros nustatytos formos paraišką ir Žemės ūkio ir kaimo verslo registre įsiregistruoja valdos valdytoju arba partneriu, Nacionalinė mokėjimo agentūra išsiunčia gamintojui raštišką pranešimą apie grąžintą kvotą per 10 darbo dienų nuo paraiškos iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gavimo dienos.

Gamintojas, susigrąžinęs kvotą iš specialiojo rezervo, negali jos parduoti einamaisiais ir kitais kvotos metais.

REIKALAVIMAI GAMINTOJAMS

 • būti žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu;
 • dešimčiai tonų kvotos turėti ir (arba) nuomos ar panaudos sutarčių pagrindu valdyti ne mažiau kaip 1 hektarų (ha) žemės ūkio naudmenų;
 • valdoje turėti tik vieno gamintojo vardu registruotą kvotą;
 • vienas gamintojas kvotą gali turėti tik vienoje valdoje;
 • turėti melžiamų karvių, registruotų Ūkinių gyvūnų centrinėje duomenų bazėje;
 • tvarkyti gyvulių apskaitą;
 • nustatyta tvarka tvarkyti pieno, parduodamo tiesiogiai vartoti, apskaitą;
 • kvotos metams pasibaigus iki gegužės 14 d. pateikti praėjusių kvotos metų deklaraciją apie tiesioginius pardavimus;
 • parduoti pieną tik patvirtintiems supirkėjams;
 • leisti savo ūkyje atlikti privalomąją kontrolę ir pateikti prašomus dokumentus;
 • sumokėti Nacionalinės mokėjimo agentūros apskaičiuotą už kvotos viršijimą mokėtiną pinigų sumą;
 • apskaitos dokumentus saugoti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo metų, kuriais jie buvo sudaryti, pabaigos.
KVOTOS KEITIMAS

Pieno gamybos kvotos rūšies keitimas
Gamintojas gali pieno pardavimo perdirbti ar pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą arba jos dalį pakeisti į kitos rūšies kvotą arba jos dalį, pateikdamas nustatytos formos paraišką.

KVOTOS PERDAVIMAS

Pieno gamybos kvotos perdavimas, tai galutinis pieno gamybos kvotos arba jos dalies nuosavybės teisės perleidimas kitam ūkio subjektui.
Pieno gamybos kvotos perdavimas gali būti: 

KVOTOS NUOMA

Pieno gamybos kvotos nuoma – tai kvotos perdavimas laikinai valdyti ir naudotis ja už sutartą užmokestį.
 

Naujų ir papildomų kvotų skyrimas iš rezervo
Pieno gamintojų teikiamų paraiškų, pranešimų, deklaracijų terminų atmintinė
Savivaldybių priskyrimas


Informacija atnaujinta 2015-03-30.

Paieška:

2024 m. balandžio 18 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus