VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2018-03-12 - Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras š. m. KOVO 26 D. VILNIUJE organizuoja nemokamus mokymus žemės ūkio veiklos subjektams


Atsiprašome, bet registracija į Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymus žemės ūkio veiklos subjektams baigėsi, nes susirinko planuotas dalyvių skaičius.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras š. m. KOVO 26 D. VILNIUJE organizuoja nemokamus mokymus žemės ūkio veiklos subjektams, savarankiškai teikiantiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Mokymų trukmė ir vieta: mokymai vyks š. m. KOVO 26 D. Vilniuje nuo 12 val. (tiksli vieta bus pranešta užsiregistravusiems asmenims pasibaigus registracijai).

Norėdami registruotis į mokymus, prašome užpildyti registracijos formą iki š. m. kovo 20 d. čia: https://docs.google.com/forms/d/15XYFhbc70OsspzYxYcs7u7q3Kj-diWjHAd4nZPK5mMM/edit

 
2018-03-01 - Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas
 
2018-02-01 - Mažiau palankių ūkininkauti vietovių reforma šalyje
http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/maziau-palankiu-ukininkauti-vietoviu-reforma-salyje
 
2018-01-29 - Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. sausio 1 d.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Šis priedas įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną ir taikomas produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimui.
Įsakyme nurodyta, jei Aprašo 3 priede nustatytos VED turės įtakos valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus.
 
2018-01-25 - Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2018 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. sausio 1 d. žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2018-01-03 - Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 29 d. pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 29 d. pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. 
Su pakeitimais galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64940ed0ec6b11e78a1adea6fe72f3c5

 
2018-01-03 - Priimamos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos
Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 1 d. patvirtintas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2018 metais grafikas, kuriame nustatyta, kad paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos priimamos nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 28 d.
Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. gruodžio 29 d. pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės. Su pakeitimais galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0c872a0ec6a11e78a1adea6fe72f3c5

Informuojame, kad įbraižyti numatomus sutvarkyti laukus, patenkančius į meldinių nendrinukių buveinių teritorijas ir išspausdinti jų žemėlapių fragmentus galite paspaudę nuorodą  http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e85292b7b56f4dea89f4c1cac33d4299 arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės http://www.vic.lt/ meniu juostoje paspaudę piktogramą „Žemėlapiai“ ir „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.

Žemėlapio fragmentas pdf formatu ir (arba) įbraižytų laukų ribos shp formatu kartu su paraiška teikiami Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių nustatyta tvarka. 
2017-12-06 - Aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus
Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštomis tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairėmis, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Svarbu/Tiesiog_ism_isipareigoj_igyvend_gaires_2018.pdf
Kilus klausimams, kreipkitės į Žemės ūkio ministeriją.
 
2017-12-04 - DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016–2020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 
2017-11-10 - Europos Komisiją pasiekė duomenys apie stichijos padarytą žalą
Europos Komisiją pasiekė duomenys apie stichijos padarytą žalą
 
2017-11-10 - 2017 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

 2017 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

 

 
2017-10-19 - Informuojame, kad skelbiame informaciją apie 2017 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas
 
2017-10-16 - 2017 m. susietoji parama už pienines karves
 
2017-10-13 - Informuojame, kad skelbiame 2017 m. deklaravimo statistiką pagal žemės ūkio valdos centrą

 
2017-10-12 - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pristato 2016−2017 produktyvumo kontrolės metų rezultatus

 
2017-09-11 - Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų pateikimas po liepos 3 d.

 
 
2017-09-07 - Kontrolinių žemės sklypų ribos 2018 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui tikslinamos pagal iš anksto aprašytus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus
 
2017-08-22 - Pranešk apie sutvarkytą apleistą žemės ūkio paskirties žemę – mokėk mažesnį žemės mokestį

VĮ Valstybinis žemės fondas 2017 m. liepos 26 d. perdavė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui 2017 m. liepos 1 d. atnaujintą Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį AŽ_DRLT, kuris naudojamas atliekant žemės mokesčio skaičiavimus. Žemės sklypų plotams, kuriuose yra nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos, gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas.

2017 m. liepos 1 d. atnaujintame rinkinyje nustatyti 1 799 nauji apleisti žemės plotai.

Rekomenduojame žemės sklypų savininkams Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje adresu https://paseliai.vic.lt paspaudus pasirinkimą „Apleistos žemės“ ir „Apleistų žemių aprašymas“ pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose yra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų ir užregistruoti pranešimus apie pastebėtus netikslumus.

Atkreipiame dėmesį, kad einamųjų metų rinkinys tikslinamas pagal iki liepos 1 d. gautus netikslumus, po liepos 1 d. gauti netikslumai naudojami kitų metų rinkiniui atnaujinti.

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje užregistruoti netikslumai perduodami Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Valstybiniam žemės fondui.

Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys, norėdami prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Paslaugos“, „Prašymai“ iš sąrašo 16 punkto parsisiųsti prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“) ir įgaliojimo originalą ar jo patvirtintą kopiją.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 266 0620 arba el. paštu [email protected].
 

 
2017-08-22 - Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną
 
2017-08-02 - Informacija apie Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus (KŽSRP) ir Ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV)
 
Puslapiai: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2023 m. gruodžio 8 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus