VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2016-07-21 - Ūkinių gyvūnų laikytojai turi patikslinti mobiliųjų telefonų numerius Ūkinių gyvūnų registre
 
2016-07-05 - 2016 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas baigėsi
 
2016-07-05 - Dėl akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, kiekių apskaičiavimo
 
2016-06-29 - Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną
 
2016-06-08 - Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas
Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 11 d. iki birželio 6 d.
Preliminariais duomenimis, pateiktos 133158 paraiškos, jose deklaruotas plotas – 2868444,39 ha. Palyginti su 2015 m., šiemet pateikta 5717 paraiškų mažiau, bet deklaruotas plotas – šiek tiek didesnis nei pernai (699,57 ha daugiau).
2420 pareiškėjų patys pateikė paraiškas, pasinaudoję Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslauga. Jie deklaravo 190299,58 ha plotą.
Pareiškėjai dar gali pateikti paraiškas nuo 2016 m. birželio 7 d. iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.
 
2016-06-06 - Informacija pieno gamintojams
Informuojame, kad gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, iki 2016 m. liepos 1 d. gali teikti 2015–2016 metų apskaitos laikotarpio Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas. Daugiau informacijos čia.
 
2016-05-31 - 2016 m. birželio 6 d. baigiasi pagrindinis 2016 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
 
2016-05-27 - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras tapo tarptautinės gyvūnų augintinių organizacijos EuroPetNet nariu
 
2016-04-27 - Viešai prieinama informacija apie augalų apsaugos produktais purškiamus plotus arba pasėtas augalų apsaugos produktais apdorotas sėklas
 
 
2016-04-14 - Informacija siekiantiems, kad 2016–2017 ir vėlesniais ūkiniais metais jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai
 
2016-04-13 - Dėl pievų plotų, skirtų prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai
 
2016-04-11 - Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams paraiškų pateikimo
 
2016-04-07 - Kiaulių registracijos duomenis reikia atnaujinti kas ketvirtį
 
2016-04-07 - 2016 m. balandžio 11 d. prasideda 2016 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
Informuojame, kad 2016–2020 m. paraiškų teikimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms taikomos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.
Taisyklės ir jų pakeitimai skelbiami Teisės aktų registre:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e7b86f00f66211e58a059f41f96fc264

Pareiškėjas nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki birželio 6 d. gali pateikti 2016 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką atvykęs į savivaldybę ar seniūniją pagal žemės ūkio valdo centrą arba savarankiškai, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt naudodamas elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslaugą.

Pavėluotai paraiškos gali būti pateiktos nuo 2016 m. birželio 7 d. iki liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena, laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. Paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius ir uogas ir daržoves nuo 2016 m. birželio 7 d. nepriimamos.

Paraiškos gali būti pateiktos nuo 2016 m. liepos 2 d. iki spalio 31 d. atvykus į savivaldybę ar seniūniją, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz. pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį žemės ūkio valdai), vėliau paraiškos nepriimamos.

Pareiškėjas, savarankiškai užpildęs ir patvirtinęs paraišką Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje, privalo atsispausdinti paraiškos registracijos dokumentą, jį pasirašyti ir iki einamųjų metų liepos 15 d. išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) paštu arba skenuotą jo kopiją elektroniniu paštu deklaravimas@vic.lt. Iki einamųjų metų liepos 15 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui nepateikus pasirašyto paraiškos registracijos dokumento, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paraišką atmeta.

Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai, kurie savarankiškai patvirtino paraišką arba pakeitė jos duomenis ir praėjusiais metais nedeklaravo arba deklaruoja visiškai per praėjusius 2 metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, papildomai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo išsiųsti visų minėtų deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paštu arba elektroniniu paštu. Nepateikus šių dokumentų (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo.

Pareiškėjas, kuris, pasibaigus einamųjų metų deklaravimo terminui, buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais (iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar sutvarkė kitus netinkamus paramai plotus) arba priešingai, nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo, PPIS elektroniniu būdu aprašo pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų ribas. Aprašomi vietoje jau įvykdyti kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimai, kurie iki metų, einančių prieš paraiškos teikimo (einamuosius) metus gruodžio 1 d. turi būti sutvarkyti (jeigu būtina – atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbai, o darbų atliekos pašalintos iš lauko ir kt.) ir tinkami paramai.

Taip pat primename, kad pareiškėjas, kuris pasibaigus einamųjų metų deklaravimui suarė daugiamečių pievų ir (arba) daugiamečių sodinių plotus, kuriuose yra kraštovaizdžio elementų (medžių grupių ar miškelių, tvenkinių ar kūdrų, griovių) nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo, PPIS elektroniniu būdu turi aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus.
 
2016-03-31 - Papildomos paslaugos bus teikiamos tik pasirašius sutartį
 
2016-03-16 - Prasidėjo paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių / seniūnijų darbuotojams
 
2016-03-08 - Paženklinti augintinius taps paprasčiau
Siekdami paskatinti gyventojus pagal šiemet įsigaliojusį įstatymą ženklinti ir registruoti šunis, kates ir šeškus, veterinarijos gydytojai jungiasi prie socialinio projekto PazenklinkAugintini.lt. Naujoje svetainėje augintinių savininkai ras informaciją apie artimiausias pigiau paslaugas teikiančias veterinarijos klinikas, nevyriausybinių organizacijų siūlomą pagalbą ir išvažiuojamąsias ženklinimo akcijas rajonuose.
 
2016-02-25 - Briuselyje ekspertai pasidalino paraiškų priėmimo informacinės sistemos kūrimo ir plėtojimo patirtimi
 
2016-02-23 - Informacija pieno gamintojams, parduodantiems pieną tiesiogiai vartoti
 
2016-01-29 - Informuojame, kad jau yra apskaičiuotas 2016 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED).
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus