VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2014-08-13 - Dėl pieno gamybos kvotų apskaičiavimo 2014–2015 kvotos metais

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2014 m. rugpjūčio 8 d. apskaičiavo pieno gamintojams skiriamą naują ar papildomą pieno kvotą 2014–2015 kvotos metams ir šią informaciją perdavė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Kvotos buvo apskaičiuotos naudojantis supirkėjų pateiktais duomenimis ir gamintojų pateiktais pardavimo tiesiogiai vartoti 2013–2014 kvotos metų duomenimis, kurie yra sukaupti Kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Tai numatyta Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklėse ir žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 3D–401 „Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams“.
 
 
2014-08-04 - Dėl EDV apskaičiavimo 2014 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2014-08-01 - Išmokos už papildomą bičių maitinimą

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.  iki rugsėjo 15 d., 
vadovaujantis žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d.  įsakymu Nr. 3D-442 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, bites laikantys ūkininkai gali teikti savivaldybėms paraiškas išmokoms už papildomą bičių maitinimą. Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki 2014 m. rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
 
2014-07-14 - Baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo š. m. balandžio 14 d. iki liepos 10 d. Tai paskutinė diena, kai buvo galima pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus ir prašyti tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes, specialiosios paramos už parduotą pieną, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones.
 
2014-07-07 - Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo 2014–2015 kvotos metais
 
2014-07-07 - Pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas nevyks

Informuojame, kad 2014 m. rugpjūčio mėnesį nebus renkamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ir parduoti. Jos bus renkamos pagal atskirą žemės ūkio ministro įsakymą.
 
2014-07-07 - Informuojame, kad 2014 m. liepos 3 d. įsigaliojo žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3D-396, kuriuo pakeistos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

Įsakymas paskelbtas Teisės aktų registre ir Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapyje.
 
2014-07-03 - Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programiniame laikotarpyje keičiasi žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo tvarka

Plačiau: Valdos ekonominio dydžio (VED) skaičiavimas
 
2014-06-17 - Pagrindinis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo etapas baigėsi

Birželio 16 d. buvo paskutinė žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo diena.
Po šios datos paraiškos dar bus priimamos iki liepos 10 d., bet už kiekvieną uždelstą dieną parama bus mažinama 1 proc.
Per du deklaravimo mėnesius (nuo balandžio 14 d. iki birželio 16 d.) 139215 ūkininkų deklaravo 2808855,43 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą (2013 m. buvo gautos 151157 paraiškos ir deklaruotas 2803196,57 ha plotas). Iki vakar dar 877 ūkininkai pradėjo pildyti, bet nepatvirtino savo paraiškų (8476 ha plotas).
 
2014-06-10 - Juodkalnijos specialistus domina žemės ūkio duomenų bazės ir informacinės sistemos

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC) birželio 10 d. lankėsi Juodkalnijos Nacionalinės mokėjimo agentūros delegacija, vadovaujama direktoriaus Blagoto Radulovičiaus.

 
2014-05-07 - Patobulintos elektroninės paslaugos taupys karvių bandų savininkų laiką

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) patobulino Galvijų veislininkystės informacinę sistemą (GVIS) ir dabar elektroniniu būdu į ją iš karto patenka duomenys apie pieno kiekį, primelžtą iš kiekvienos karvės per kontrolinį melžimą. Anksčiau ūkininkai ir bendrovės, į sistemą suvesdami duomenis, sugaišdavo kartais net keletą valandų, o dabar šis procesas užtrunka vos keletą minučių.
Balandžio mėnesį Lietuvoje iš 312 772 karvių buvo kontroliuojama 45,07 proc. (140 972) karvių. Duomenis apie iš kiekvienos karvės primelžtą pieno kiekį į sistemą rankiniu būdu suvesdavo 3 956 ūkininkų ūkiai (juose – 97 229 kontroliuojamos karvės) ir 111 žemės ūkio bendrovių ar kitų įmonių (43 743 kontroliuojamos karvės).
 
2014-04-16 - Patikslintos nuostatos dėl sankcijų už GAAB reikalavimo, susijusio su gyvulių turėjimu pievose ir ganyklose, nevykdymu

Viena iš pagrindinių naujovių 2014 m. deklaruojant žemės ūkio naudmenis ir pasėlius – bus teikiama perskirstymo arba vadinamoji išmoka už pirmuosius hektarus. Tačiau patikslintos ir nuostatos dėl sankcijų už žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimo, susijusio su gyvulių turėjimu pievose ir ganyklose, nevykdymu.
 
2014-04-14 - Balandžio 14 d. startuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasideda balandžio 14 d. ir truks iki birželio 16 d. Šiemet paramos schema išliks tokia pat, kaip ir 2013-aisiais. Pasėlių deklaravimo metu pareiškėjai, pateikę vieną paraišką, gali prašyti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei mėsinius galvijus ir mėsines avis, ėriavedes, paramos už parduotą pieną, taip pat išmokų už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones.
 
2014-04-09 - Tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes ir parama už parduotą pieną
Žemės ūkio valdos valdytojai šiemet, teikdami paraišką skirti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, gali prašyti ir paramos tiesioginėms išmokoms už mėsinius galvijus, mėsines avis, ėriavedes bei specialios paramos už parduotą pieną.
 
 
2014-03-27 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai
Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 11 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
 
2014-03-24 - Dėl dokumentų, susijusių su pieno gamybos kvotų sistema, formų
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. balandžio 1 d. atnaujintas Tiesioginių pardavimų 2013–2014 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas gamintojai bei savivaldybės darbuotojai gali atsispausdinti iš ŽŪIKVC interneto svetainės.
Primename, kad Tiesioginių pardavimų 2013–2014 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos teikiamos nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegužės 14 d.
ŽŪIKVC visas paraiškų formas (pildomas kompiuteriu arba atsispausdinus) galima rasti http://www.vic.lt/?mid=449.
Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į Pieno kvotų apskaitos skyriaus vyr. specialistę Editą Sviackevičienę  tel. (8 5) 264 8863 arba Bendrosios informacijos teikimo skyrių tel. (8 5) 266 0620.
 
2014-03-20 - Dėl parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalų formų (TP apskaitos žurnalų)
Informuojame, kad atspausdinti TP apskaitos žurnalai.
Maloniai prašome savivaldybių atsakingus darbuotojus atvykti į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (V. Kudirkos g. 18-1, Vilnius) Pieno kvotų apskaitos skyrių atsiimti TP apskaitos žurnalų formų.
Dėl iškilusių klausimų prašome kreiptis į Pieno kvotų apskaitos skyriaus vyr. specialistę Editą Sviackevičienę  tel. (8 5) 264 8863 arba el. paštu edita.sviackeviciene@vic.lt.
 
2014-03-18 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams

Informuojame, kad nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 11 d. organizuojami Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
Mokymai vyks viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilniuje.

Mokymų grafikas ir darbotvarkė pridedami.

 
2014-02-27 - Dėl oficialiosios statistikos formų už 2013 m. teikimo
Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės, vykdydamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-799 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 4 punktą, užpildytas oficialiosios statistikos formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-109 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“,  turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nustatytos statistinių formų lentelės bei jų pildymo instrukcija paskelbta svetainėje http://www.vic.lt/?mid=533 (Oficialiosios statistikos formos įmonėms).
 
2014-02-03 - 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną
Vadovaujantis 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-58,  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiuoja paramos sumas ir šią informaciją perduoda Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), todėl gamintojams, atitinkantiems visus reikalavimus, jokių prašymų ar paraiškų teikti nereikia.
2013 metų atsietosios pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną dydis yra 65 Lt už atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) rinkai patiekto (parduoto) pieno toną.
Agentūra, gavusi iš ŽŪIKVC elektroniniu būdu perduotus duomenis ir tų duomenų suvestines ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“ 3 punktu (taiko išmokų mažinimą), apskaičiuoja kiekvienam gamintojui mokamą sumą.
Parama mokama nuo 2014 m. vasario 10 d.
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus